1. Algemeen - over dit cookiebeleid

1.1.

Resitec NV (hierna “wij”,) maakt gebruik van cookies om gebruikers, i.e. elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die onze website raadpleegt, van de website te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de website en de inhoud ervan te bieden.

1.2.

Deze cookie policy is van toepassing op het gebruik van cookies op onze website: https://resitec.com/, ondernemingsnummer 0437.023.404, met zetel te Gulkenrodestraat 3, 2160 Wommelgem, België.

1.3.

Deze cookie policy wordt elektronisch aan de gebruiker ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Cookie Policy’ op onze website. Wij behouden ons het recht voor om deze cookie policy op elk moment te wijzigen en zullen de laatst gewijzigde versie steeds publiceren op onze website onder voornoemde rubriek. Deze cookie policy werd het laatst gewijzigd op 06-04-2022.

1.4.

In deze cookie policy leggen wij, onder andere, uit:

  1. De algemene principes
  2. Welke cookies worden gebruikt en hun doeleinden
  3. De bewaartermijn
  4. Het beheer van de cookies

2. Algemene principes

2.1

Cookies zijn tekstbestanden die tijdelijk of permanent door de browser op de harde schijf van de computer of apparaat van de gebruiker worden opgeslagen wanneer hij/zij de website bezoekt met oog op een volgende verbinding. 

Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en een website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van een website. Cookies zorgen er ook voor dat de persoonlijke instellingen en voorkeuren van de gebruiker worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.

2.2.

Cookies zijn permanent wanneer zij op de computer van de gebruiker blijven staan, ook nadat deze de browser gesloten heeft. Tijdelijke cookies verdwijnen van zodra de gebruiker de browser gesloten heeft.

Cookies die door de website zelf worden verzonden zijn directe cookies (“eerstepartijcookies” of “first party”). Cookies kunnen ook geïnstalleerd worden door derden met wie wij samenwerken (“derdepartijcookies” of “third party”).

Sommige van de cookies die gebruikt worden door ons zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website, andere zijn nodig om de ervaring van de gebruiker te verbeteren.

2.3.

De gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen.

2.4.

Door gebruik te maken van de website stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in deze cookiepolicy.

3. De cookies op de website

3.1.

Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies op onze website, met name:

  • Technische cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het optimaal functioneren van de website, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d., maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de gebruiker te vergemakkelijken; 
  • Analytische cookies: deze cookies maken de herkenning van de gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal gebruikers van de website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier op de surfervaring van de gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de gebruiker. Ze maken het ons ook mogelijk eventuele bugs op de website te identificeren en te corrigeren; 

3.2.

Wij mogen op basis van de wetgeving noodzakelijke cookies blijven gebruiken zonder de toestemming van de gebruiker. Als de gebruiker zijn/haar cookie-keuze intrekt, dan heeft dat geen effect op deze cookies.

4. Bewaartermijn voor cookies

4.1.

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. 

4.2.

Hieronder vindt u een meer gedetailleerde opsomming en beschrijving van de cookies die op de harde schijf van de gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode:

Naam cookie Functie/doel Gegevens die worden verzameld en bewaard Eigen cookie of cookie van een derde partij Bewaartermijn
cookiesjsr Technisch Slaat je cookievoorkeuren op Drupal 1 jaar
_ga Analytisch Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden Google 2 jaar

 

5. Cookies beheren of verwijderen

5.1.

Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld door de gebruiker via zijn/haar computer of ander apparaat door de instellingen van de webbrowser aan te passen.

Afhankelijk van de webbrowser van de gebruiker, kan hij/zij bepaalde cookies beheren of verwijderen via één van onderstaande links: Internet Explorer - Edge - Google Chrome - FireFox - Safari.

Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg.

5.2.

Indien de gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, is het mogelijk = en aanvaardt de gebruiker = dat de website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde (grafische) elementen of toepassingen op de website minder goed zullen functioneren. Sommige delen van onze website zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Vragen? Contacteer ons gerust: info@resitec.com